Търсене
Реклама

Posts Tagged ‘биологично вино’

На 8 февруари 2012 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, бяха приети новите правила на Европейския Съюз (ЕС) за производство на биологично вино в рамките на Постоянния комитет по биологично земеделие (SCOF).

С новия регламент, който ще започне да се прилага за реколта 2012г., на производителите на биологично вино ще бъде позволено да използват термина „Биологично вино“ върху етикетите си. От своя страна етикетите трябва да показват биологичното лого на ЕС и кодовият номер на сертифициращия орган, като е задължително да се спазват и другите правила относно етикетирането на вина.

Новите правила въвеждат техническа дефиниция на биологичното вино, която е в съответствие с биологичните цели и принципи, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007. Регламентът посочва енологичните практики и вещества, които да бъдат разрешени при производството на такова вино. Целта на новите правила е да се подобри прозрачността и по-доброто потребителско разпознаване на продуктите. Те не само ще помогнат за улесняване на разпознаването им на вътрешния пазар, но също така ще укрепят позицията на „Биологичните вина“ и на международно равнище.

Следвайте ни