Търсене
Реклама

Posts Tagged ‘Биопроизводители’

Производители на биологични или в процес на сертификация земеделски продукти в Източните Родопи отварят врати за посещения на туристи и гости. Посетителите ще имат възможност да видят полетата и градините на фермерите, да опитат от техните пресни плодове и зеленчуци, билки, мед, тахан…

Тези земеделски производители са подкрепени от „Новото тракийско злато“, българско-холандския проект за устойчиво развитие на Източните Родопи, който работи в района от 2009 година. Първите, които приемат посетители са: Димо Карабоюков и Георги и Евгени Латеви в с. Поповец, Красимир Арабаджиев и Енвер Юсеин в с. Тополово, Георги Шишков в с. Тънково и Петко Ангелов в с. Рабово. Към идеята им вече има интерес от туристи.

„Новото тракийско злато“ участва за трети път в Агра, която през 2012  година ще се проведе от 6 до 10 март в Пловдив. В рамките на изложението ще се състои Първата специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство БиоАгра, организирана в партньорство с фондация АВАЛОН – Холандия и Агроекологичния център към Аграрния университет – Пловдив. Целта на изложбата е да представи биологичното земеделие като начин на производство, щадящ околната среда, а произведените биологични продукти – като качествена и здравословна храна. Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се пазари в световен мащаб, а България има сериозен потенциал да превърне биоземеделието във водещ сектор.

БиоАгра е съпътствана от богата програма – конференция на тема „Маркетинг в биоземеделието” и „Вечер на биохраните”, организирани съвместно с Посолство на Кралство Нидерландия и фондация АВАЛОН – Холандия.

На конференцията „Маркетинг в биоземеделието” (7 март в Конгресния център на Международния Панаир Пловдив) ще бъдат представени знания и опит от водещи страни в ЕС и България. Конференцията се очаква да открият Херман ван Висен, съветник по земеделските въпроси при Посолството на Холандия и Евгения Митрова, директор на дирекция «Растениевъдство» и отдел «Биологично земеделие» към Министерство на земеделието и храните. На откриването ще говорят доц. д-р Владислав Попов и д-р Дарко Знаор от екипа на проекта „Новото тракийско злато“, както и опитни специалисти по маркетинг на биопродукти от страните на ЕС.

Повече от 180 души са обучени в биоземеделие по проекта „Новото тракийско злато” в рамките на девет обучителни събития. Публикувани са три наръчника, които се радват на голям успех сред биопроизводителите: за принципите и практиките на биопроизводството, за биобилките и за биорастителна защита. 16 фермера са подкрепени финансово от проекта чрез схема за покриване на 50 % от разходите им през 2011 г. за биосертифициране. В рамките на проекта бяха създадени две моделни биоферми в Източните Родопи – в селата Тополово и Горно поле. Именно техните собственици – Красимир Арабаджиев и Бети и Николай Василиеви сега се отварят за посетители. В моделната ферма в Тополово две години поред се провеждаха Дни на отворените врати.

През 2009 година проектът „Новото тракийско злато” започна със седем сертифицирани производители, в момента има над 37 производители – сертифицирани или в преход, както и трима преработватели, контролирани от сертифициращи органи.

„Новото тракийско злато” e петгодишен проект (2009-2014) за устойчивото развитие на Източните Родопи, изпълняван от холандските организации АРК и Авалон, които имат голям международен опит в проекти за опазване на околната среда и биоземеделието. Проектът е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия. „Новото тракийско злато” е уникален проект, съчетаващ в интегриран подход работата по три компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм.

Следвайте ни