Търсене
Реклама

Posts Tagged ‘Обучение’

Двадесет ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Земя” в гр. Провадия ще получат невероятния шанс да преминат курс по биоземеделие в немския град Дрезден, който ще е с продължителност 4 седмици.

Младежите ще заминат през юли, като предварително ще преминат кратък курс по немски език, педагогическа и културна подготовка. По време на престоя си в Дрезден, те ще осъществят работни посещения и практически дейности в селскостопански ферми за органично отглеждане на растения и животни, цехове за обработка и преработка на месо и мляко, лозаро-винарски стопанства.

Предварителната подготовка и практиката в Германия са напълно безплатни за младежите. Финансирането е по проект „Европейска практика в екологичното земеделие – ресурс за устойчиво развитие”, който училището изпълнява по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”- мобилност. Това е първият проект по програма „Леонардо да Винчи” – мобилност, който се изпълнява на територията на общината.

Приемаща организация и организатор на практическото обучение е утвърдената немска организация EkoConnect – Международен център за органично земеделие в Централна и Източна Европа със седалище в град Дрезден, която организира множество международни форуми на тема органично земеделие в цяла Европа и е издател на един от най-разпространените бюлетини за биологично земеделие “The Organic Agriculture of Central and Eastern Europe Information Letter”, издаван на 10 езика.

Проектът цели създаване на международно партньорство, което да допринесе за пренос на европейски добри практики и изучаване на немския опит в производството на екологична селскостопанска продукция. Друга негова цел е да отговори на нуждите на обучаемите от качествена практика в реална работна среда, съобразена със съвременните приоритети и достижения в областта на селското стопанство.

В резултат проектът ще даде възможност на младите кадри да се запознаят отблизо с пътя на екопродуктите от фермата до биомагазина, да получат достъп до съвременни селскостопански технологии и ноу-хау, както и признание на уменията от утвърдена обучаваща организация в сферата на органичното земеделие.

Подборът на участниците в международната практика се извърши по предварително зададени критерии, сред които ниво на езикови компетенции, ниво на професионални компетенции, комуникативни умения.

В края на практиката учениците ще получат сертификат Европа с мобилност, сертификат от партньорската организация Екоконект и референции от биоземеделски производители, което ще даде на младите кадри добър старт в професията и международно удостоверяване на придобитите умения.

Преминатата в чужбина практика ще бъде призната и от Професионалната гимназия в Провадия като част от задължителната производствена практика на обучаемите

Следвайте ни