Търсене
Реклама

Posts Tagged ‘пазари’

Европейският съюз и САЩ обявиха днес, че от 1 юни 2012 г. биопродуктите, сертифицирани в Европа или в САЩ, могат да се продават като „биологични“ във всеки от двата региона на света, съобщи българската пресслужба на Европейската комисия.

Смята се, че партньорството между двата най-големи производители на биологични продукти в света ще създаде здрава основа за насърчаване на биоземеделието в полза на разрастващия се отрасъл и в подкрепа на заетостта и стопанската дейност в глобален мащаб.

Общо в САЩ и в ЕС секторът на биологичните продукти се оценява на близо 40 млрд. евро и нараства с всяка изминала година. Споразумението бе подписано днес в германския град Нюрнберг на Световния панаир за биологични продукти BioFach – най-голямото търговско изложение на биопродукти в света.

„С настоящото споразумение от една страна заетите с биологично земеделие селскостопански производители и производителите на биологични храни ще получат по-лесен достъп, с по-малко бюрокрация и разходи, до пазарите на САЩ и на ЕС, което ще засили конкурентоспособността на този сектор. От друга страна споразумението увеличава прозрачността във връзка със стандартите за биологично производство и повишава доверието и признанието на потребителите по отношение на нашите биохрани и продукти“, коментира Дачиан Чолош, европейски комисар, отговарящ за селското стопанство и развитието на селските райони. То е успех за американската икономика и за стратегията на президента Барак Обама в подкрепа на заетостта, тъй като ще открие нови пазари за производители и животновъди, ще създаде повече възможности за малките предприятия, както и добри работни места за американците, занимаващи се с опаковане на биопродукти и тяхната експедиция и предлагане на пазара, смята Катлийн Мериган, заместник-министър на земеделието на САЩ.

Преди това земеделските производители и дружествата, които искаха да търгуват с продукти от двете страни на Атлантическия океан, трябваше да получат отделни сертификати по два отделни стандарта, което означаваше двойни такси, проверки и административни формалности. Настоящото партньорство премахва значителни препятствия, особено за малките и средните производители на биологични продукти. Всички продукти, отговарящи на условията на партньорството, могат да бъдат търгувани и етикетирани като сертифицирани биологични продукти, месо, зърнени храни или вино.

В процеса на подготовка за днешното съобщение с историческо значение двете страни проведоха щателни проверки на място, за да гарантират съвместимостта на включените в програмите им нормативни разпоредби, мерки за контрол на качеството, изисквания за сертифициране и практики на етикетиране.

Въпреки че между стандартите за биологично производство на САЩ и Европейския съюз има малки разлики, и двете страни поотделно заключиха, че програмите им са равностойни, с изключение на забраната за употреба на антибиотици. В нормативните разпоредби, установени от министерството на земеделието на САЩ в сектора, се забранява използването на антибиотици, освен за борба с инвазивните бактериални инфекции (огнен пригор) в овощните градини за биологично производство на ябълки и круши.

В нормативните разпоредби на ЕС употребата на антибиотици се разрешава само за третиране на заразени животни. За всички продукти, търгувани в рамките на настоящото партньорство, сертифициращите агенции трябва да удостоверят, че не са използвани никакви антибиотици по каквато и да е причина.

Освен това всички стоки трябва да бъдат експедирани със сертификат за износ на биопродукти. В този документ ще се посочва мястото на производство и името на организацията, която е сертифицирала продукта, ще се потвърждава, че не са използвани забранени вещества и методи, ще се удостоверява, че са спазени условията на партньорството и ще се осигурява проследимост на търгуваните продукти.

Двете страни се ангажират да гарантират, че всички търгувани биологични продукти отговарят на условията на партньорството, като запазват биологичната си цялост от стопанството до пазара. Ключови надзорни функции ще поемат както Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, така и Националната програма за биологично земеделие на Министерството на земеделието на САЩ, чрез която се осъществява надзор върху всички биологични продукти от САЩ.

Съединените щати и Европейският съюз ще продължат да провеждат редовни дискусии и периодично ще правят взаимен преглед на програмите си, за да проверят спазването на условията на партньорството. ЕС и САЩ ще започнат да работят и по серия от инициативи за сътрудничество с цел насърчаване на биологичното производство и решаване на важни въпроси, като например хуманното отношение към животните и други въпроси. Между двете програми ще има непрекъснат обмен на техническа информация и най-добри практики с цел по-нататъшно подобряване на целостта на системите за биологично растениевъдство и животновъдство.

Понастоящем споразумението обхваща само продукти, изнасяни от Съединените щати или Европейския съюз и сертифицирани в тях.

Следвайте ни